În entitatea culturală românească, Bucovina poate fi considerată ca una dintre vetrele de străveche civilizaţie care a dezvoltat unele dintre cele mai vechi tipuri morfo-structurale ale arhitecturii populare, multe dintre ele păstrându-se până în zilele noastre. Aici, într-o margine a spaţiului românesc, într-un ţinut cu o puternică unitate etnoculturală şi lingvistică, întâlnim, alături de inegalabilele monumente de artă medievală, şi exemplare de locuinţe de o valoare aparte.